Charakteristické znaky práce

PRACOVNÍ ČINNOSTI odpovídají na otázku Jak vypadá charakter práce?
PRACOVNÍ PROSTŘEDKY S čím je práce vykonávána?
PRACOVNÍ OBJEKTY Co je opracováváno, o co je pečováno?
PRACOVIŠTĚ Kde je práce vykonávána?

Při posuzování práce je ovšem třeba brát v úvahu i další znaky, které již nevypovídají o vlastní povaze práce, ale souvisejí s výkonem povolání a jsou též důležité. Především to je:

 • poptávka po příslušném povolání na trhu práce – informace o situaci na trhu práce
 • mzda (mzdové zvyklosti v příslušném povolání nebo i celé profesní oblasti)
 • pracovní doba (včetně např. práce na směny, práce po nocích apod.)
 • složení pracovního kolektivu (spíš mužský nebo ženský, spíš individuální práce apod.)
 • možnosti další kariéry (šance na postup do vyšších pozic, na uplatnění v politice apod.)
 • možnosti soukromého podnikání
 • možnosti odborného růstu
 • možnosti získání významných kontaktů, poznání zajímavých lidi
 • společenská prestiž
 • možnost cestování
 • získání některých výhod (zdarma jízdenky, služební auto aj.)

Kromě těchto všech znaků práce je ovšem nesmírně důležitým charakteristickým znakem také specifikace vzdělání, které je pro výkon příslušného povolání vyžadováno. Někdy se může jednat o velmi obecné vymezení, např. stupeň dosaženého vzdělání (např. ÚSO), jindy to bývá přímo konkrétní obor vzdělání. Základní informace o možnostech vzdělávání po ukončení základní školy.

Nejvíce informací o povoláních a jejich charakteristických znacích najdete v Integrovaném systému typových pozic.


Charakteristické rysy člověka

 • zájmy (např. o techniku, o přírodu, o počítače, o hudbu apod.),
 • schopnosti (např. zručnost, rychlost úsudku, talent na jazyky, schopnost jednat s lidmi apod.),
 • vlastnosti (např. obětavost, důslednost, systematičnost, netrpělivost, konfliktní povaha apod.),
 • zdravotní stav (nemoci jako alergie, vady zraku, epilepsie, postižení páteře aj,, též např. fyzická kondice, síla apod.).

U každého, kdo již absolvoval určité odborné vzdělání nebo již má za sebou odbornou praxi, vstupuje do volby povolání jeho tzv. kvalifikace, kterou charakterizují zejména:

 • stupeň a obor dosaženého vzdělání
 • absolvované kursy a zkoušky
 • dosavadní praxe a odborné zkušenosti
 • zahraniční stáže
 • jazykové dovednosti
 • řidičské průkazy pro různé typy vozidel
 • jiné speciální znalosti, dovednosti (např. ovládání určitého softwaru, obsluha určitých strojů apod.)
 • délka odborné praxe, zkušenosti v určité oblasti práce