Informace a poradenství pro výběr ze vzdělávací nabídky poskytované v úřadech práce

Střední školy a střední odborná učiliště prezentují svou vzdělávací nabídku prostřednictvím Informačních a poradenských středisek pro volbu a změnu povolání (IPS). Ta úzce spolupracují se školami a zajišťují pravidelnou aktualizaci vzdělávací nabídky a informací o školách v poradenském modulu

Poradenský modul obsahuje základní informace o školách a nabízených oborech, které jsou většinou ještě rozšířeny o další informace v poznámkách ke škole a k výuce. Možnosti vzdělávání lze v programu vyhledávat podle různých kritérií – kraje, okresu, kontaktních údajů školy, parametrů oboru na škole. Součástí vzdělávací nabídky OK Práce jsou i obory nástavbového studia a vyšších odborných škol.

Výběr z nabídky vysokých škol realizují IPS na úřadech práce prostřednictvím programu BKOV. Jde o databázi, která obsahuje komplexní informace v úrovních vysoká škola – fakulta – studijní program – studijní obor. Přímo z programu je možné se školami komunikovat prostřednictvím elektronické pošty nebo prohlížet jejich webové stránky.
Kromě informací v elektronické podobě jsou také využívány všechny dostupné tištěné informace, které na IPS zasílají přímo jednotlivé školy, nebo jsou získávány poradci prostřednictvím tisku a internetu.

Poradenské služby IPS v oblasti výběru vzdělání

Informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání poskytují klientům služby v oblasti výběru vzdělání, tzn. že poskytují informace o možnostech studia na středních, vyšších odborných a vysokých školách. Klientům, kteří jsou u úřadu práce evidováni jako uchazeči o zaměstnání, poskytují ještě informace o možnostech získání kvalifikace prostřednictvím rekvalifikace.

V závislosti na požadavku klienta jsou služby v oblasti výběru vzdělání poskytovány jednak komplexně, tzn. včetně poradenského rozhovoru, zájmového testu a rozboru možností výběru vhodného studia či oboru, nebo jsou poskytovány pouze informace o vhodných oborech a školách, na kterých jsou tyto obory vyučovány. V případě nabídky vzdělávání formou rekvalifikace jsou klientům nabízeny aktuální rekvalifikační kurzy, připravované a realizované ve spolupráci s regionálními vzdělávacími zařízeními.

Další službou, kterou mohou klienti IPS využívat při hledání možnosti vzdělávání, jsou samoobslužná pracoviště, kde mohou klienti čerpat informace ze shromážděných tiskových materiálů, nebo mohou využít k získání informací počítačové programy, včetně samoobslužného programu Průvodce světem povolání.