Možnosti vzdělávání po ukončení základní nebo zvláštní školy

Pro klasická dělnická a řemeslná povolání, jakož i pro obdobná povolání z oblasti zemědělství a služeb připravují zpravidla tříleté učební obory středních odborných učilišť (např. nástrojař, lakýrník, zedník, instalatér, truhlář, keramik, umělecký kovář a zámečník, zahradník, prodavač atd.).

Pro zvlášť náročná dělnická a řemeslná povolání, jakož i pro obdobná povolání z oblasti služeb připravují čtyřleté studijní obory středních odborných učilišť zakončené maturitou (např. letecký mechanik, mechanik-elektronik apod.)

Naopak pro méně kvalifikovaná povolání připravují dvouleté učební obory (slévárenská výroba, výroba stavebních hmot, textilní výroba apod.). Pro ansolventy zvláštních škol nebo pro žáky, kteří neabsolvovali celou základní školu, je připravena nabídka tzv. odborných učilišť nebo tzv. učilišť, což jsou učňovská zařízení sice poskytující výuční list, nikoliv však střední vzdělání.

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou poskytují čtyřleté studijní obory středních odborných škol. Takovýmito obory jsou například Elektronika, Výpočetní technika, Chemická technologie, Pozemní stavitelství, Obchodní akademie, Veřejnosprávní činnost, Všeobecná sestra apod.

Pro povolání v oblasti hudby, zpěvu, tance a dramatického umění připravují konzervatoře.

Dosud popisované druhy studia a učení mají za cíl přípravu na povolání. Kromě nich existují ve středním školství i neprofesní typy přípravy, které neposkytují žádnou odbornou kvalifikaci a u nichž dominuje všeobecnější vzdělávání.

Nejklasičtějším typem všeobecně vzdělávacích škol jsou gymnázia, jejichž hlavním cílem je příprava pro studium na vysoké škole. Gymnázia mohou mít různou délku studia od čtyř do osmi let a je možné v nich začít studovat už po páté třídě.

Vzdělávání, které lze nazvat všeobecně odborným, jsou tzv. lycea (technické, ekonomické nebo pedagogické), která poskytují široký obecně odborný základ a současně vytvářejí předpoklady pro studium na vysoké škole příslušného směru.

V nabídce středních škol je myšleno i na tělesně a smyslově postižené, pro které existují tzv. speciální střední školy.

Informace o vzdělávací nabídce středních škol lze získat také např. v příručce “Kam na školu” v každoročně vydávanou Národním ústavem odborného vzdělávání nebo v “Atlase školství” vydávaném nakladatelstvím P.F.Art.