Odkazy na informace o vzdělávací nabídce dalšího profesního vzdělávání

Místem, kde je soustředěno nejvíce těchto informací je úřad práce. Lze zde nalézt katalogy s nabídkou vzdělávacích firem, je tu provozován počítačový systém umožňující vyhledávat kursy vybraných vzdělávací institucí daného regionu. Dále je zde útvar rekvalifikací, jehož náplní je organizování a zprostředkovávání rekvalifikací sloužící pro občany bez zaměstnání nebo ohrožené ztrátou zaměstnání. Na základě původní kvalifikace občana, jeho absolvované praxe a osobních předpokladů je mu doporučován či přímo zprostředkován nejvhodnější kurz. V úvahu je přitom brána poptávka zaměstnavatelů po příslušných povoláních včetně předpokládaného rozvoje regionu – nemá smysl rekvalifikovat se na povolání, pro které sice člověk má předpoklady, bavilo by ho, ale nenašel by v něm uplatnění.

Také na internetu lze nalézt různé stránky obsahující nabídku zaměstnání. Nejpoužívanější český internetový vyhledávač Seznam.cz má vzdělávací nabídku zahrnutou v sekci Vzdělání, která má mj. podsekci Kurzy. Zde je možné nalézt internetové stránky mnoha institucí realizujících různé kursy dalšího vzdělávání

Z důvodu velmi rozsáhlé vzdělávací nabídky má v uvedené sekci Vzdělávání speciální podsekci výuka jazyků – pod názvem Jazykové školy.

Nabídku kusů dalšího vzdělání (většinou nepříliš obsáhlou) obsahují také inzertní rubriky některých novin a časopisů.
Informace o nabídce rekvalifikačních kurzů je na internetu možné nalézt také na serveru Rekvalifikace.com.