Otázky, které by si měl každý před začátkem podnikání sám sobě zodpovědět

Než se někdo do podnikání pustí, měl by se pokusit upřímně si odpovědět na několik otázek a podle svých odpovědí se nad svými podnikatelskými plány ještě zamyslet.

První část otázek se týká jeho osoby, tedy toho, zda jeho osobní vlastnosti nejsou pro podnikání překážkou. Chcete-li se úspěšně podnikat, měli byste na všechny odpovědět kladně:

 • Jsem skutečně rozhodnut (rozhodnuta) se do podnikání pustit i za cenu toho, že mi možná vezme většinu volného času, že se ne vždy budu moci plně věnovat své rodině, že mi bude stát spoustu času, námahy a starostí?

 • Mám nervy na to, že občas ponesu určitá rizika a budou mi scházet některé jistoty?

 • Nejsem příliš lehkomyslný typ, který se nepromyšleně pouští do akcí, které končívají maléry?

 • Umím jít důsledně za svými cíly, neodradí mě první překážky? Nejsem typ, který se nechává snadno unášet různými nápady, ale málo co dotáhne do konce?

 • Stojím pevnýma nohama na zemi, nestavím si příliš často vzdušné zámky?

 • Umím hospodařit se svým časem, nestává se mi příliš často, že neustále nestíhám, že nedodržuji termíny, že všude chodím pozdě?

 • Když něco dělám, umím si svoji práci zorganizovat? Nepracuji příliš chaoticky?

 • Umím jednat s lidmi?

Druhá část otázek se týká vlastního podnikatelského záměru. Ani zde by se neměla vyskytnout záporná odpověď:

 • Mám jasno ve svém podnikatelském záměru, tedy v tom, jaké výrobky či služby chci nabízet?

 • Mám důvody si myslet, že o tyto výrobky či služby bude dostatečný zájem? Není už na trhu dostatek těchto výrobků či služeb, které nabízejí zavedené firmy a možná v lepší kvalitě než to zvládnu já?

 • Je moje představa reálná? Mám promyšlená všechna možná úskalí, která mohou nastat?

 • Jak je to s finanční stránkou? Mám alespoň přibližně spočítány potřebné náklady (je lépe vždy počítat s rezervou pro nepředvídané výdaje)? Vrátí mi tyto vynaložené náklady cena mého produktu? Neprodělám nakonec?

 • Je moje cena konkurenceschopná? Neprodávají jiní totéž levněji?

 • Jsem zrovna já tou správnou osobou pro uskutečnění tohoto záměru? Nejsem v této věci laikem, zatímco realizace vyžaduje odborné znalosti? Nemám-li je, mám alespoň možnost najmout si či zaměstnat (a zaplatit) člověka, který tomu rozumí?