Práva a povinnosti

Zaměstnanec není jen pouhou pracovní silou svého zaměstnavatele, ale je jeho smluvním partnerem. Podmínky tohoto partnerství jsou dány navzájem podepsanou pracovní smlouvou. Obecně pak vymezuje práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů Zákoník práce (využito serveru www.onlinedata.cz).

Pracovně právní problematika je poměrně široká a zabývá se i velmi specifickými problémy, které mohou v pracovním životě člověka nastat.

V následující nabídce je uvedeno základní minimum: