Předpoklady úspěšné kariéry

Být pozitivní k práci

Pracovní problém chápejte jako příležitost k překonání překážky nikoliv jako něco, čemu by bylo nejlépe se vyhnout. Budete-li pouze hledat argumenty, proč to či ono nejde, nedotáhnete to nikam. S prací se snažte ztotožnit a je-li to aspoň trochu možné, snažte se docílit toho, aby Vás bavila. Budete-li chodit do zaměstnání jen proto, abyste si “odkroutili” svou pracovní dobu a měli tak nárok na mzdu, také to nikam nedotáhnete a navíc budete v zaměstnání věčně otrávení. Snažte se o své práci co nejvíc znát, snažte se být skutečnými odborníky. Neschovávejte se před novými pracovními postupy, z kterých máte strach, že je nezvládnete a tím se shodíte před ostatními. Čím dříve se to naučíte, tím Vaše pozice mezi ostatními posílí.

Být pozitivní k lidem

Přátelské a vstřícné chování vyvolává pozitivní odezvu a odzbrojuje potenciální nepřátele. S pozitivními postoji se lze snadněji zařadit do pracovního týmu. Nechovejte se vzpurně ani nebuďte za každou cenu v opozici. Tím si jen získáte nepřátele. Ale pozor na servilní “mazání medu kolem úst” – takového člověka všude brzy prokouknou, ztrácí jakoukoliv úctu, jak u nadřízených, tak u kolegů. Je dobré udělat si na vše svůj názor a být tak schopen o věcech diskutovat, svůj názor si obhajovat, snažit se nalézt pro něj dobré argumenty, ale také uznat pravdu druhému, jestliže má silnější argumenty. Cílem není prosadit Váš názor, ale vyřešit příslušný problém. Nesouhlas s názory druhých nikdy nepřevádějte do osobního nepřátelství.

Být loajální k firmě a ke svému pracovnímu týmu.

Jste součástí firmy, tak jako je sportovec součástí svého klubu. Úspěch firmy je i úspěchem Vaším. Nezáleží-li Vám na úspěchu Vaší firmy, brzy se to na Vás pozná a Vaše kariéra ve firmě nemůže být úspěšná. Pomlouváte-li svou firmu, shazujete víc sebe než ji. Podařilo-li se Vám něco dobrého v pracovním týmu, nevydávejte to za svůj úspěch, ale za úspěch týmu. Sebechvála působí velmi špatně, a jste-li dobří, dříve či později se to stejně projeví. A projevujte upřímnou radost z úspěchu týmového kolegy.

Být pružný

Žijeme v dynamické době a co platilo včera nemusí platit dnes. Je důležité neustále sledovat informace, vyhodnocovat situaci, sledovat příležitosti a podle toho jednat. Samozřejmě v duchu fair play. Snažte se přicházet s novými nápady, ovšem ne tak, aby si o Vás říkali “to jsem zvědav, s jakým nesmyslem zase vyleze”. A hlavně se nesnažte vypadat chytřejší než Váš šéf.

Zvládat “time management”

To znamená umět si plánovat a řídit svůj čas. Jsou-lidé, kteří jsou všude včas, svou práci odevzdávají včas a jsou lidé, kteří neustále nestíhají. Většinou to vůbec nezávisí na množství práce příslušného člověka a ale právě na jeho schopnosti zvládat čas. U náročnějších pracovních pozic to není možné bez plánování. Ale žádné plánování nemá smysl, jestliže se plán nedodržuje. A úplně nejhorší pak je odkládání nepříjemných problémů. Právě ty je třeba řešit co nejdřív.

Ovšem jako ve všech oblastech lidské činnosti, ani úspěch v kariéře není možný bez trošky štěstí.