Příprava na přijímací pohovor

Pokud Vás zaměstnavatel pozve k přijímacímu pohovoru nebo výběrovému či konkursnímu řízení, zaznamenali jste první úspěch – znamená to, že jste “postoupili z kvalifikace”, nebo chcete-li, že jste prošli prvním sítem. Mělo by to zvednout vaše sebevědomí. Přijměte pár rad, které platí nejen pro přijímací pohovor, ale i pro většinu jednání.

  • Přijďte včas, raději o nějakou minutu dříve, než později.

  • Přijďte upravení, oblékněte se do dobře padnoucího oblečení, přiměřeně místu, o které se ucházíte, spíš lépe než nedbale, rozhodně ne příliš nápadně.

  • Dejte si pozor, ať vám nepáchne z úst, nebo ať nepřiběhnete celí zpocení.

  • Ruku nepodávejte první, tu vám musí podat zaměstnavatel, stiskněte ji pevně, ale ne jak lamželezo.

  • Sedněte si, až k tomu budete vyzváni, pokud by vás nechali stát a sami seděli, zeptejte se, zda se můžete posadit (může to být “chyták”, aby poznali zda nejste bojácní)

  • Snažte se co nejvíc uvolnit.

  • Chovejte se přiměřeně sebevědomě (nikoliv přehnaně suverénně), jako člověk, který zná svou cenu. Neuhýbejte očima, své odpovědi nešeptejte ani nehuhlejte a je-li to právě vhodné usmějte se.

  • Mluvte věcně, nesnažte se být moc vtipní nebo žoviální, ale dojem velkého “suchara” také škodí

  • Dostanete-li otázku, na níž bude odpověď obtížná, nesnažte se honem něco vyhrknout. Svou odpověď protáhněte, mluvte pomalu, případně nějaké to slovo zopakujte, abyste získali čas. Někdy je lépe říci “nevím”, než koktat nesmysly, někdy lze z otázky šikovně utéci, případně ji obrátit v žert. Uvědomte si, že není cílem zaměstnavatele vás zdeptat.

  • I vy si připravte nějaké otázky pro zaměstnavatele (nejen o práci, o kterou se ucházíte, ale i např. o produkci zaměstnavatele, o plánech do budoucna apod.). Váš zájem určitě zapůsobí dobře.

Příklady otázek, které se u přijímacích pohovorů často objevují.