Profesní orientace a volba povolání

…čím budu?
…pro co se hodím?
…co mám studovat?

ČLOVĚK PRÁCE
Zájmy
Školní výsledky
Životní cíle a představy
Schopnosti
Vlastnosti
Zdravotní stav
Charakter pracovní činnosti
Pracovní prostředky
Objekty práce
Pracoviště
Požadované vzdělání
Mzdové podmínky
Pracovní doba, pracovní kolektiv
Možnosti kariéry, podnikání
Různé výhody či nevýhody

Na jedné straně stojí charakteristické rysy člověka, na druhé straně charakteristické znaky práce. Obojí je třeba při rozhodování vzájemně porovnávat a hledat, kde jsou spolu v souladu a kde naopak v protikladu.

Podrobnosti o charakteristických rysech člověka a o charakteristických znacích práce.
Informační zdroje pro profesní orientaci a volbu povolání