Ucházení se o zaměstnání

Hledání nového pracovního uplatnění by měl uchazeč chápat jako své dočasné zaměstnání, jako práci samu o sobě.

Ucházíte-li se o zaměstnání, prodáváte svou kvalifikaci, své znalosti, dovednosti a schopnosti. Chce-li někdo něco prodat, musí obvykle investovat do reklamy.

Vaší reklamou je dokumentace, kterou o sobě zpracujete a předáte zaměstnavateli, u kterého byste chtěli pracovat. Je to např. vaše žádost o místo, životopis, vaše vysvědčení, osvědčení, certifikáty.

Pokud zaměstnavatele tato dokumentace zaujme, nastane druhé kolo vaší prezentace, kterým bude přijímací pohovor.

Související odkazy:

Čerství absolventi škol mohou při ucházení se o zaměstnání využít možností tzv. aktivní politiky zaměstnanosti, kterou prostřednictvím úřadů práce realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Každý by však měl spoléhat především sám na sebe. Je přitom užitečné vědět, jaké požadavky zaměstnavatelé většinou mívají.