Výběr zaměstnání

Nejvíce nabídek zaměstnání najdete na úřadu práce, kde zaměstnavatelé nahlašují svá volná pracovní místa. Sem přicházejí uchazeči o zaměstnání a buď sami pomocí vývěsek a seznamů volných míst nebo za pomoci zprostředkovatelů hledají pracovní místa, která jim vyhovují a která odpovídají jejich kvalifikaci.

Pak dochází k osobnímu jednání mezi uchazečem a zaměstnavatelem týkajícím se obsahu práce, platu, pracoviště a dalších podmínek

Zaměstnání ovšem můžete hledat i jinak, než prostřednictvím úřadu práce:

  • Ze známosti. Pracovníci se nabízejí na pracovní místa, která jim doporučili nebo zprostředkovali jejich známí, případně kde přímo jejich známí pracují..
  • Prostřednictvím inzerátu. Zaměstnavatelé inzerují volná pracovní místa v inzerátech. ponejvíce v novinách a časopisech, někdy ve speciálních přílohách věnovaných nabídce zaměstnání, a s těmi uchazeči, kteří na ně odpoví, opět jednají o možném nástupu a bližších podmínkách. Možný je i opačný postup, kdy si inzerát podá člověk, který práci hledá, uvede zpravidla svou kvalifikaci, praxi a druh práce, o kterou má zájem a čeká, zda mu někteří zaměstnavatelé odpoví.
  • Prostřednictvím personální agentury nebo soukromé zprostředkovatelny práce jejichž adresář je umístěn na serveru Správy služeb zaměstnanosti MPSV ČR. Zaměstnavatelé využívají služeb specializovaných personálních firem, které pro ně vybírají vhodné pracovníky tak, aby vyhovovaly kritériím, které zaměstnavatelé pro příslušná pracovní místa požadují. Pro občany je toto zprostředkování zpravidla zdarma, plátcem za tyto služby jsou zaměstnavatelé.
  • Prostřednictvím internetových vyhledávačů. Na internetu lze najít řadu serverů s nabídkou zaměstnání. Obvykle je zde užíváno určité oborové, případně regionální členění.
  • V rodinné firmě. Někdy je pracovní dráha mladého člověka takto předurčená již od jeho raného mládí.
  • Zkusmo. Je samozřejmě možné vytáčet telefonní čísla různých firem a společností a ptát se na možnosti zaměstnání. Také lze do firem chodit a ptát se na personálním oddělení přímo bez předchozího zatelefonování. Úspěch je ovšem v těchto případech dílem náhody.

Volná pracovní místa evidovaná úřady práce z celé ČR jsou soustředěná na oficiální stránce Správy služeb zaměstnanosti MPSV ČR.

Na internetu je ale řada dalších serverů s nabídkou zaměstnání:

http://www.portal.mpsv.cz/sz
http://www.hotjobs.cz/
http://www.sprace.cz/
http://www.jobs.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.jobmaster.cz/
http://www.jobatlas.cz
http:/www.joblist.cz/ – rozsáhlý seznam serverů nabízejících pracovní příležitosti
http:/www.qjobs.cz/
http://www.volna-mista.cz/
http://www.inzerce.idnes.cz
http://www.cvonline.cz
http://www.ejob.cz
http://www.prilezitosti.cz/
http://www.personalconsult.cz/

Servery obsahující také rady odborníků, týkající se ztráty zaměstnání a hledání zaměstnání nebo vzor pro správné psaní životopisu:

http://www.jobpilot.cz

Nabídku zaměstnání v rámci Evropské unie obsahuje informační systém EURES.