Výpočet čisté mzdy zaměstnance

Čistá mzda se vypočítá tak, že od hrubé mzdy se odečte pojistné na zdravotní a sociální pojištění a záloha na daň z příjmu.

Výpočet pojistného na zdravotní a sociální pojištění

Výše jednotlivých složek zdravotního a sociálního pojištění je dána jako procentuální podíl z hrubé mzdy a celkem činí pro každého zaměstnance cca 12,5% z jeho hrubé mzdy. Kromě toho ale více než dvakrát tolik za zaměstnance na tato pojistné je povinen připlácet zaměstnavatel (má-li zaměstnanec pochybnosti o serióznosti svého zaměstnavatele, vyplatí se mu ověřit u své zdravotní pojišťovny a u příslušné správy sociálního zabezpečení, zda zaměstnavatel za něho tyto částky skutečně odvádí – může se stát, že v budoucnu budou tyto peníze vymáhány na něm). Po odečtení srážek na pojistné tedy zaměstnanci zbývá cca 87,5% původní hrubé mzdy.

Výpočet daňové povinnosti

Od částky představující zmíněných 87,5% původní hrubé mzdy se nyní odečte tzv. nezdanitelná část – ta činí cca 3000 Kč, v případě, že zaměstnanec vyživuje děti, tato částka se dále zvyšuje. To, co po odečtení zbude, je tzv. daňový základ a z něj se vypočítá daň z příjmu. (Ve skutečnosti je to záloha na daň, protože daň se musí počítat z celkového ročního základu, ale zálohy jsou tabulkou určeny tak, aby v celkovém součtu co nejvíce odpovídaly celkové roční daňové povinnosti).

Z prvých cca 9 000 Kč (tato částka se každoročně mění) daňového základu je daňová povinnost 15%, z daňového základu mezi cca 9 000 a 18 000 Kč je to 20%, dále se to zvyšuje na 25% a pro nejvyšší příjmy na 32%. Sečtením částek odpovídajících těmto procentům vznikne celková daňová povinnost. Je vidět, že čím vyšší je mzda, tím více procent z ní se odvádí na daň.

Výpočet čisté mzdy

Čistá mzda, tedy částka, kterou zaměstnanec skutečně dostane, se vypočítá tak, že od hrubé mzdy se odečte součet pojistného na zdravotní a sociální pojištění a daňové povinnosti. Jak již bylo uvedeno, od této částky ale ještě mohou být sráženy některé individuální srážky jako spoření, splácení půjček, alimenty apod.