Žádost o přijetí do zaměstnání – ukázka

Žádost o přijetí do zaměstnání – ukázka

datum
Firma XYZ
K rukám p. ….. *)
adresa

Vážený(á) pane (paní) řediteli (doktore, inženýre), Vážená paní, Vážený pane, *)

reaguji na Váš inzerát z……. ze dne…….**)
Jsem absolventem studijního (učebního) oboru ……………, ovládám na dobré úrovni angličtinu (mluvím plynně), částečně němčinu***). Ve své práce umím široce využívat počítač – MS Word, MS Excel, částečně MS Access.***). Chci na sobě dále pracovat.
Vím, že Vaše firma (podnik, společnost) má perspektivní výrobní program a velmi rád bych u Vás našel uplatnění****). Jsem připraven(a) dostavit se k osobnímu pohovoru a zodpovědět všechny Vaše otázky.

S pozdravem
Jméno a podpis
Kontakt
(adresa, telefon, příp.e-mail)

Přílohy:
Životopis
Maturitní vysvědčení (výuční list, VŠ diplom)
Fotografie

*) podle situace zvolte nejvhodnější oslovení (záleží na tom, víte-li, komu píšete)
**) Opět záleží na konkrétní situaci – může zde být např. “Reaguji na Vaši nabídku volných míst v úřadě práce”, “Obracím se na Vás na základě doporučení Vašeho zaměstnance p….apod., pokud hledáte zaměstnání jen tak “naslepo, napište např. … Jsem absolventem studijního (učebního) oboru ………….. a hledám odpovídající zaměstnání.
***) Měly by zde být uvedeny určité dovednosti, které zaměstnavatele při čtení názvu vašeho oboru nemusí přímo napadnout a které zvyšují dojem o vaši kvalifikaci (musí to samozřejmě být pravda). Jde-li o delší text, užijte nový odstavec.
****) Jen víte-li o zaměstnavateli něco pozitivního – též např. velmi úspěšný na trhu, podnik se zahraniční účastí, významný výrobce v dané oblasti apod.