Základní druhy pracovních činností, pracovních prostředků, pracovních objektů a pracovišť

Základní druhy pracovních činností

 • obsluha strojů a zařízení
 • tvarování, opracovávání
 • rytí, malování, povrchové úpravy
 • montování, sestavování, stavění
 • seřizování, opravy, údržba
 • měření, zkoušení, testování
 • pečování, ošetřování, léčení
 • pěstování
 • ochraňování, střežení, hlídání
 • kontrola
 • řízení, organizování
 • plánování, vymýšlení pracovních postupů
 • provádění rozpočtů, kalkulací
 • kasírování, účtování
 • evidování, dokumentování
 • nakupování, objednávání
 • prodávání, domlouvání obchodů
 • nabízení, propagace
 • poradenství
 • vychovávání, vzdělávání
 • posuzování, oceňování
 • analyzování, vyhodnocování
 • vymýšlení, navrhování, konstruování,
 • projektování
 • programování
 • a další…

Druh pracovní činnosti vypovídá o tom,

JAK

vypadá základní charakter práce.

Druh pracovní činnosti je jedním z nejdůležitějších znaků povolání a měl by být v souladu se schopnostmi i vlastnostmi člověka. Různí lidé se hodí pro různé druhy činností a měli by se to v sobě snažit rozpoznat a při volbě povolání z toho vycházet.

Základní druhy pracovních prostředků

 • ruční nástroje a nářadí
 • nástroje a nářadí pro jemnou práci
 • pomůcky a nářadí pro manuální práci
 • měřicí přístroje a aparatury
 • stroje a zařízení
 • přenosné mechanismy a zařízení
 • automatizované provozy a linky
 • pojízdné pracovní stroje
 • dopravní prostředky
 • výpočetní technika
 • telefon, fax aj. komunikační technika
 • audio, video a filmová technika,
 • kopírovací technika
 • psací potřeby
 • kreslicí potřeby
 • a další včetně rukou, nohou, hlasu…

Druh pracovních prostředků vypovídá o tom,

S ČÍM

je práce vykonávána,
pomocí čeho se provádí.

Pracovní prostředek je to, co člověk při své práci používá a tudíž to musí umět dokonale ovládat. Různé druhy pracovních prostředků kladou nároky na různé schopnosti a dovednosti člověka

Základní druhy pracovních objektů

 • stroje, zařízení, dopravní prostředky
 • stavby, stavební materiály
 • kovové materiály
 • dřevěné materiály
 • plastové materiály
 • materiály ze skla a keramiky
 • textilní a kožené materiály
 • tiskoviny
 • chemikálie
 • potraviny, nápoje
 • plodiny, rostlinstvo
 • zvířata, živočišstvo
 • děti, jejich zdraví, vzdělání aj.
 • dospělí lidé, jejich zdraví, vzhled aj.
 • informace
 • počítačové programy
 • cenné papíry
 • právo, zákony, předpisy, normy
 • umělecká díla
 • a další…

Druh pracovních objektů (předmětů, cílů práce) vypovídá o tom,

CO

se v práci vytváří, opravuje, opracovává,
co se navrhuje, projektuje, konstruuje,
o co se pečuje.

Objekt, předmět, cíl práce je to, o co se člověk v práci snaží, k čemu směřuje, co je výsledek jeho práce. Musí o tom mít potřebné znalosti. Proto by to mělo být něco, o co má zájem, co ho přitahuje.

Základní druhy pracovišť

Zvolíte-li druh pracoviště,
dostanete se k dalším informacím
pro volbu povolání:

Druh pracoviště vypovídá o tom,

KDE

je práce vykonávána.

Druh pracoviště často určuje celkový charakter práce – například kancelářská práce, laboratorní práce, dílenská práce, nemocniční práce atd. Druhem pracoviště je určováno také pracovní prostředí, které má velký vliv na celkovou spokojenost člověka v zaměstnání, vypovídá o tom, zda je práce vykonávána ve velkém podniku nebo v malé provozovně, jestli se přichází do kontaktu s lidmi, s přírodou apod., zda je třeba počítat s některými negativními účinky (hlučnost, chemikálie, práce ve výškách apod.). Druh pracoviště souvisí například i s tím, jestli práce probíhá na směny, často má vliv na složení pracovního kolektivu, na pracovní oblečení apod.