Životopis – co by měl obsahovat

Zaměstnavatel o přijetí určitého pracovníka definitivně rozhodne zpravidla až po osobním pohovoru, příp. po konkursním či výběrovém řízení. Svůj obrázek o jednotlivých kandidátech si však vytváří už na základě písemných materiálů, které o nich má k dispozici. Mezi nimi má zásadní důležitost životopis, který by měl podat přehled všech základních údajů, které jsou při přijímání na určité pracovní místo zvažovány.

Vzhledem k tomu, že na některá pracovní místa může být kandidátů a tím i životopisů desítky, případně i stovky, je třeba, aby životopis byl co nejpřehlednější, co nejstručnější a co nejvýstižnější. Aby ten, kdo jej čte, měl vytvořený obrázek kandidáta v co nejkratší době. Nepřehlednost a zbytečné rozvádění vaše šance sníží dříve, než se do vašeho životopisu vůbec někdo začte.

Na druhé straně je ale škoda všeho, co by vaše hodnocení v očích zaměstnavatele mohlo zvýšit a v životopisu to bude chybět. Proto se na psaní životopisu maximálně soustřeďte a po jeho přinesení domů si jej ještě v klidu přečtete a zapřemýšlejte o jeho možných vylepšeních. I když se vám možná nebude chtít už vytištěný životopis přepisovat, i když to pro vás možná bude znamenat (pokud nemáte přístup k počítači) znovu jít do úřadu práce, věřte, že je to práce, která se vám vyplatí.

Údaje v životopisu lze rozdělit do více položek (uvádět do životopisu budete ale jen ty části, které, do kterých budete mít co uvést, – pro vás jako absolventy SŠ se nejspíš bude jednat o ty, které jsou označeny hvězdičkou):

  • Základní údaje *

  • Absolvované školní vzdělání *

  • Absolvované kursy, zkoušky, stáže (*)

  • Dosavadní odborná praxe, příp. pracovní úspěchy

  • Jazykové znalosti *

  • Další znalosti, dovednosti a schopnosti, které si zaslouží zdůraznit *

  • Publikační a přednášková činnost

  • Členství v profesních a odborných svazech apod. institucích

  • Profesní cíle *

  • Reference (*)

Související odkazy:

V rámci Evropské unie se začíná ujímat tzv. Evropský formát životopisu (dokument MS Word). Máte-li potřebné jazykové znalosti můžete si jej vyzkoušet v angličtině. Pomoc najdete na http://www.teamconsult.cz/home-zivotopis.htm.